Açık Yöntem

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Tüm karın duvarı fıtıkları açık veya kapalı yöntemle onarılabilir. Açık onarım yönteminde, ciltten, klasik ince uzun bir kesi yapılıp yama buradan yırtuk yerin üstüne yerleştirilir. Buna karşılık kapalı yöntemde tek ve uzun bir kesi yapmak yerine küçük delikler açılıp yama buradan karın içine ve yırtığın arka tarafına yerleştirilir. Kasık fıtıkları, göbek fıtıkları ve kesi yeri fıtıkları her biri hem açık hem de kapalı yöntemle onarılabilir.

Kasık fıtıklarında yapılan açık onarım şekline Lichtenstein ameliyatı denir. Açık yöntem veya diğer adıyla klasik yöntemde fıtığın çıktığı bölgeye yaklaşık 7-8 cm'lik bir kesi yapılır. Karın duvarındaki yırtığa ulaşılır ve buradan dışarı doğru çıkmış organlar içeri itilip karın içindeki normal yerlerine yerleştirilir. Yırtığın çapına göre uygun boyutta bir yama karın duvarına adalelerin hemen arkasına yerleştirilir. Yama güçlü bir kat olan fasyanın arkasına, adale tabakasının üstüne yerleştirilir (ONLAY). Bu bölge içerden basınçla artık açılmayacak şekilde güçlendirilmiş olur.

Göbek ve kesi yeri fıtıklarında açık yöntem, fıtığın büyüklüğü kadar bir kesi ile yapılır. Fıtık büyüdükçe, onarmak için yapılan ameliyat kesisi de, aynı oranda büyüyecektir. Büyük göbek ve kesi yeri fıtıklarında kapalı yöntemöin avantajı daha belirgimn hale gelir. Açık yöntemle yapılan karın duvarı fıtığı onarımlarında eğer yırtık çok büyük ve karın duvarında doku kaybı varsa nitelikli yamalarla onarım gerekir. Bu yamalara Dual yamalar-Kompozit yamalar gibi değişik isimler verilmektedir. Niteliklşi yamaların özelliği her iki yüzünün farklı biçimde imal edilmiş olmasıdır. Bir yüzü karın içinde ve barsaklara değeceği zaman standart yamalar ciddi komplikasyonlara yol açabilir, o nedenle büyük fıtıklarda nüks etmemesi için nitelikli yamaları kullanmak gerekir.

 

Açık yöntemle fıtık tedavisiAçık yöntemle fıtık tedavisiAçık yöntemle fıtık tedavisi

Açık Yöntemle Ameliyatın Avantajları

 

  • Açık ameliyat sırasında hastaya genel anestezi vermek şart değildir, her türlü anestezinin yardımıyla yapılabilir: Lokal anastezi, spinal/epidural anestezi veya genel anestezi. Anestezi esnekliği her fıtık hastasının ameliyat edilebilmesini sağlar.
  • Açık ameliyat maliyet açısından, kapalı yönteme göre daha ucuzdur. Maliyet avantajı yanısıra her hastanede kolayca uygulanabilmesi kolaylığı vardır. Çünkü pahalı yatırımlar gerektirmez.
  • Bütün cerrahlar tarafından uygulanabilir, özel bir cerrahi uzmanlığı veya deneyimi gerektirmez. Ülkenin her tarafında kolayca uygulanabilir.

Açık ve kapalı yöntemlerin her ikisinin de nüks oranı aynıdır ve çok düşüktür.

Her iki yöntemde de hastaların büyük çoğunluğu ameliyatı takiben aynı gün evine dönerler.

Açık ameliyat, tek taraflı fıtıklarda, işe dönüş motivasyonu çok yüksek olmayan veya emekli olmuş kişilerde, maliyet faktörünün önemli olduğu durumlarda tercih edilebilir. Ayrıca genel anestezi alamayacak olan kişilerde de açık yöntem uygulanır.


Fıtık Ameliyatı